Wednesday, January 27

आमा गुमाएका जुम्ल्याहालाई पाल्छौ भन्दै जुम्ल्याहा दिपा-दमन्ता भेट्न गए ,सहयोग दिँदा दुख सम्झेर रोए (भिडियो सहित्)

May 12, 2020 542

आमा गुमाएका जुम्ल्याहालाई पाल्छौ, भन्दै जुम्ल्याहा दिपा-दमन्ता भेट्न गए । सहयोग दिँदा दुख सम्झेर रोए (भिडियो सहित्)आमा गुमाएका जुम्ल्याहालाई पाल्छौ, भन्दै जुम्ल्याहा दिपा-दमन्ता भेट्न गए । सहयोग दिँदा दुख सम्झेर रोए (भिडियो सहित्)

प्रतिकृया दिनुहोस्