Thursday, November 26

बिहानै आयो दुखद खबर भीषण पहिरो गाउँनै उठिबास, गुल्मीको मुसिकोट र ईस्मामा पहिरोले मानवीय र भौतिक डर्लाग्दो क्षेती । (भिडियो)

July 4, 2020 162

बिहानै आयो दुखद खबर भीषण पहिरो गाउँनै उठिबास, गुल्मीको मुसिकोट र ईस्मामा पहिरोले मानवीय र भौतिक डर्लाग्दो क्षेती ।बिहानै आयो दुखद खबर भीषण पहिरो गाउँनै उठिबास, गुल्मीको मुसिकोट र ईस्मामा पहिरोले मानवीय र भौतिक डर्लाग्दो क्षेती ।बिहानै आयो दुखद खबर भीषण पहिरो गाउँनै उठिबास, गुल्मीको मुसिकोट र ईस्मामा पहिरोले मानवीय र भौतिक डर्लाग्दो क्षेती ।

प्रतिकृया दिनुहोस्