Thursday, November 26

ऐतिहासिक नक्सा पासपछि भारतलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ, बोले ३ करोड नेपालीको बोली ! (भिडियो हेर्नुहोस्)

June 14, 2020 3724

ऐतिहासिक नक्सा पासपछि भारतलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ, बोले ३ करोड नेपालीको बोली ! (भिडियो हेर्नुहोस्)ऐतिहासिक नक्सा पासपछि भारतलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ, बोले ३ करोड नेपालीको बोली ! (भिडियो हेर्नुहोस्)ऐतिहासिक नक्सा पासपछि भारतलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ, बोले ३ करोड नेपालीको बोली ! (भिडियो हेर्नुहोस्)

प्रतिकृया दिनुहोस्